Kontrolni sustavi i certifikati

“Kvaliteta znači činiti pravu stvar kada nitko ne gleda.” ~ Henry Ford

Kako bismo osigurali održivost uspješnog poslovanja tvrtke, moramo činiti sljedeće:

  • udovoljavati tehničkim zahtjevima i neprekidno raditi na poboljšanju učinkovitosti integriranog sustava upravljanja, koji uključuje sustav upravljanja kvalitetom, sustav upravljanja zaštitom na radu i sustav upravljanja okolišem;
  • udovoljavati važećim zakonskim i regulatornim zahtjevima u području kvalitete i sigurnosti proizvoda, sustava zaštite na radu, industrijske sigurnosti, sustava protupožarne zaštite, zaštite okoliša, kao i vlastitim organizacijskim zahtjevima, uključujući i zahtjeve zainteresiranih strana;
  • udovoljavati tehničkim zahtjevima i neprekidno raditi na poboljšanju zadovoljstva klijenta;
  • razvijati i primjenjivati mjere za sprečavanje ozljeda i pogoršanja zdravlja zaposlenika, posjetitelja, predstavnika izvođača i drugih zainteresiranih strana;
  • štititi okoliš reducirajući negativne utjecaje, sprečavajući zagađenje okoliša, optimizirajući korištenje prirodnih resursa;
  • omogućiti sigurne i zdrave radne uvjete za zaposlenike čineći svako radno mjesto potpuno sigurnim za rad;
  • stvoriti kulturu koja njeguje osobnu odgovornost u cilju osiguravanja kvalitete proizvoda, čistoće okoliša, sigurnosti i zdravlja na radu.

01

ISO 9001:2015

02

ISO/TS 29001:2010

03

ISO 14001:2015

04

ISO 45001:2018

05

SCC certifikat

Kvaliteta, zaštita okoliša, sigurnost i zaštita na radu

Sigurni radni uvjeti i visoka ekološka osviještenost – ključ su stabilnosti i razvoja tvrtke.

Upravljanje kvalitetom temelji se na strategiji kontinuiranog unapređenja, učinkovitosti i djelotvornosti procesa uz istovremenu procjenu rizika, sljedivosti i racionalnog korištenja resursa.