Kako učinkovito upravljati cjevovodnim sustavima?

Plin se već desetljećima diljem svijeta isporučuje kroz mrežu podzemnih dovodnih i razvodnih plinovoda do domova i industrijskih pogona. Plin se smatra najčišćim, najsigurnijim i najkorisnijim izvorom energije. U današnje vrijeme plin je jedan od oblika energije o kojem najviše ovisimo, što rezultira pojačanim naporima plinske industrije u području osiguranja visoke kvalitete i održavanja cjevovodnih mreža. 

Bez obzira na sustav zaštite i materijala koji se koriste u izradi cjevovoda, uvijek postoji opasnost od pojave korozije i ugroze cjelovitosti cjevovoda. Da bi upravljanje korozijom bilo učinkovito, potrebna je pravilna detekcija pogrešaka, određivanje njihove veličine i klasifikacija istih uz pomoć odgovarajuće tehnologije koja treba biti usklađena s poslovnim odlukama, ciljevima i temeljnim prijetnjama mrežnom sustavu cjevovoda. 

Kvalitetno upravljanje cjevovodnim sustavom podrazumijeva siguran, pouzdan i isplativ transport fluida do potrošača. Zbog učestalih popravaka i čestih prekida u radu starijih cjevovoda, pouzdanost sustava vrlo je upitna, a njihovo održavanje izuzetno tehnički složeno.

Ovaj članak bavi se prikazom rješenja za probleme cjevovodnih sustava koji bi mogli pratiti stanje cjevovoda, ukazivati na potrebne popravke, detektirati anomalije i općenito unapređivati sustav održavanja cjevovoda. 

Upravljate li svojim cjevovodom ili on upravlja vama? U ovom članku donosimo načine i rješenja za bolje upravljanje cjevovodnim sustavima.

Rješenja za siguran i učinkovit rad cjevovoda

Zadatak inženjera i operatera naftovoda i plinovoda je iznalaženje najučinkovitijih načina osiguranja operativne učinkovitosti, kao i metoda najisplativijeg održavanja imovine cjevovoda tijekom cijele godine. U tome im u današnje vrijeme mogu pomoći različita pametna softverska rješenja koja uvelike olakšavaju posao te donose uštedu vremena i novca. 

AYMO 

AYMO je sustav za nadzor svih elemenata cjevovoda, organizaciju dokumentacije i planiranje popravaka. Spomenuto digitalno rješenje za upravljanje integritetom cjevovoda okrenuto je ka budućnosti, a kupcima pruža sigurnost, pouzdanost i neprekinutost u komunikacijskom sustavu cjevovoda. 

Softver AYMO je u potpunosti prilagođen web preglednicima i Cloud platformi. Na globalnoj razini dostupan je operaterima i tehničkom osoblju putem bilo kojeg uređaja povezanog na Internet. Omogućuje konfiguraciju bilo kojeg skupa podataka bez obzira na dobavljača hardvera i izvođača snimanja cjevovoda. Sustav pruža uvid u status svake cjevovodne linije, pravodobno planiranje popravaka te simulaciju rasta korozije u budućnosti. 

AYMO koristi modularni pristup koji se vrlo lako može prilagoditi potrebama svakog korisnika i učinkovit je način modernizacije cjevovodnih sustava. 

Ostale funkcionalnosti AYMO sustava:

Neutralnost izvođača snimanja (Vendor Neutrality): Sustav podržava unos podataka od bilo koje treće strane koja se bavi pregledom i postupcima čišćenja cjevovoda. 

Plan održavanja: Sustav pruža mogućnost kreiranja radnih naloga i planova održavanja s ciljem pronalaska optimalnih aktivnosti i načina popravaka cjevovoda.

Simulacija : Sustav koristi napredne algoritme koji simuliraju nastanak korozije.

eLBC

eLBC (engl. electronic Line Break Control) uređaj je koji služi za nadzor, sigurnost i automatsku blokadu plinovoda u slučaju istjecanja. Uređaj funkcionira tako da detektira pad tlaka (uslijed čega izvede zaključak da negdje vjerojatno nešto propušta), nakon čega automatski zatvara određenu dionicu cjevovoda. Proizvod eLBC pruža kvalitetnija mjerenja s povećanim brojem mjernih kanala, u cilju osiguranja sigurnosti plinovoda ili proizvoda u slučaju puknuća ili pada tlaka.

Pružanje usluga zaštite plinovoda pomoću sustava eLBC za nadgledanje i automatizaciju blokade plinovoda, pomoću solarnih panela, na mjestima bez opskrbe električnom energijom. eLBC sustav prikuplja, obrađuje, šalje i pohranjuje različite parametre, poput tlaka u cjevovodu, dinamičke promjene tlaka, temperature, položaja slavine, gradijenta pada tlaka, broja i analiza alarmantnih situacija, statusa baterije i mnogih drugih, prema specifikacijama i potrebama klijenata. Pomoću solarnih panela, na mjestima bez opskrbe električnom energijom, eLBC sustav pruža usluge zaštite plinovoda kroz nadzor i automatizaciju blokade plinovoda. 

Oba proizvoda testirana su u stvarnom okruženju i do sada su ostvarili međunarodnu prepoznatljivost na sajmovima plinske i naftne industrije te dobili brojne pohvale za inovativnost. 

Najbolje prakse za upravljanje vašim cjevovodima

U današnje vrijeme na raspolaganju imamo različite metode, kao i napredne tehnologije, nadgledanja cjevovoda, kao i zaštite cjevovoda od istjecanja i korozije. Donosimo vam savjete koji će vam pomoći u transformaciji načina upravljanja plinovodom u cilju poboljšanja vašeg poslovanja.

Pratite podatke cjevovoda

Vaš cjevovod stalno se mijenja (iako možda oku neprimjetno) i na njega mogu utjecati različiti čimbenici iz okoline (korozija, oštećenja). Iz navedenog je razloga važno pratiti i analizirati podatke kako biste u svakom trenutku znali što se događa i na vrijeme detektirali nepravilnosti. 

Provodite redovite preglede cjevovoda

Cjevovode je potrebno neprestano nadgledati i pregledavati u cilju izbjegavanja strukturnih i operativnih problema, istjecanja i prirodnih nepogoda. Uz pomoć inovativnih tehnologija za nadzor, kao što je softver Aymo, inženjerima se pruža mogućnost praćenja potencijalnih prijetnji i određivanja operativnih i strukturnih potreba za održavanjem cjevovodne mreže. 

Čišćenje unutrašnjosti cjevovoda

Održavanjem unutrašnjosti cjevovoda čistom omogućuje se neometano kretanje proizvoda kroz cjevovod, a usto vrijeme sprječava se nastanak korozije. Za čišćenje cjevovoda koriste se tzv. pametni čistači (engl. intelligent PIG) koji pružaju informacije o stanju i pojedinim dijelovima cjevovoda.

Zaštita cjevovoda

Zaštita od korozije igra važnu ulogu u održavanju cjevovoda. Korozivna oštećenja mogu se spriječiti primjenom odgovarajućih metoda  za zaštitu od korozije, koja, između ostalog, uključuju zaštitne premaze, katodnu zaštitu, vruće cinčanje, itd. 

Obratite pažnju na prirodne procese

Do oštećenja cjevovoda može doći pod utjecajem geoloških procesa poput odrona, potresa ili erozije rijeke (tzv. geohazardna aktivnost). Redovitim nadzorom cjevovodne mreže može se spriječiti bilo koji utjecaj geohazardne aktivnosti na vaš cjevovod.

Velika većina operatora cjevovoda vrlo ozbiljno shvaća proces održavanja sigurnosti, ulažući značajne napore i resurse u uspostavljanje učinkovitih sustava. Unatoč tome, nesreće se i dalje događaju. Učinkovita i adekvatna prevencija rizika te odgovarajuće upravljanje rizikom bitne su značajke nesmetanog, sigurnog i profitabilnog poslovanja. 

Kako vam možemo pomoći da poboljšate cjevovodne sustave?

Napredak u razvoju tehnika nadzora cjevovoda i nove tehnologije olakšali su pristup složenim podacima. Uporaba inovativnih rješenja za nadzor cjevovoda pruža najbolju praksu za analizu, izvještavanje, pregled i dijeljenje informacija o nadzoru, dugoročno donoseći uspješnije rezultate. 

Tvrtka Feromihin specijalizirana je za složene poslove savjetovanja, nabave, montaže i održavanja visokokvalitetnih elemenata za magistralne plinovode ili produktovode. 

Gotovo tri desetljeća orijentirani smo na poslove montaže i održavanja sigurnosnih blokadnih stanica plinovoda i produktovoda, kao i na strojnu obradu visokokvalitetnih rezervnih dijelova za visokotlačne klipne ili centrifugalne pumpe. Naš tim visoko obučenih stručnjaka ima bogato iskustvo u radu s cjevovodima, na različitim terenima i uvjetima okoliša.

Pružamo usluge mjerenja, ispitivanja i analize cjevovoda u skladu s potrebama i očekivanjima vašeg poslovanja. Naša misija, kao iskusnih stručnjaka za cijevi, jest pružanje inovativnih, pouzdanih i trajnih softverskih rješenja koja omogućuju učinkovito upravljanje cjevovodnom mrežom. Da biste saznali više o uslugama koje pružamo, obratite se našem timu. Naši vodeći stručnjaci pomoći će vam u pronalasku pravog rješenja.

Skip to content