PIMSF rebranding: Predstavljamo softver AYMO

Softver za upravljanje integritetom cjevovoda (engl. pipeline integrity management) najmoderniji je softver za vizualizaciju, upravljanje i održavanje cjevovoda, očuvanje cjelovitosti imovine te za unapređivanje procesa rada u naftnoj i plinskoj industriji. Integritet cjevovoda igra važnu ulogu u zaštiti cjevovoda, osiguravajući ispravan rad svih njegovih dijelova.

Sustav upravljanja cjelovitošću cjevovoda, integriran u softver i automatizaciju, pruža sveobuhvatan i integriran okvir normi i pravila za učinkovito upravljanje cjevovodnom mrežom.

Glavni izazovi s kojima se susreću operateri cjevovodnih sustava (midstream naftne i plinske kompanije) su načini sveobuhvatnog rukovođenja integritetom cjevovoda.

Aktualni problemi i izazovi softvera za nadzor i inspekciju cjevovoda su sljedeći:

  • Nedefinirane podatkovne strukture koje nisu kompatibilne
  • Za procjenu podataka potrebna je podrška konzultanata i drugih podizvođača.
  • Izostanak fleksibilnosti zbog zastarjele tehnologije

Najpodrobnije inspekcije često su izuzetno skupe i zakazuju se svakih nekoliko godina (u rasponu od 2 do 9 godina), što dovodi do nedostataka po pitanju dobivanja stvarnih podataka o stanju cjevovoda. Operatori moraju izvršiti ručne izračune i procjene kritičnih područja s najvećim rizikom od rasta korozije i degradacije cjevovoda ili primijeniti svoje rješenje za ovaj izračun.

Što je AYMO?

Aymo je softverska platforma za upravljanje integritetom cjevovoda. Softver AYMO pruža modularno rješenje za naftnu i plinsku industriju, fokusirajući se na potrebe krajnjeg korisnika i jednostavne procese rada. Sustav nudi jedinstveno i suvremeno rješenje za plinsku i naftnu industriju u pogledu nadzora cjevovoda, detekcije anomalija, predviđanja rasta korozije, planiranja popravaka i održavanja te vođenja cjelokupne dokumentacije vezane uz određeni cjevovod ili mrežu.

Neizvjesnost se smatra jednim od najvećih izazova u naftnoj i plinskoj industriji. Operatori cjevovoda često se suočavaju s problemom zastarjele tehnologije, smanjenjem proračuna, gubitkom kvalificiranog kadra u industriji i sve većim regulatornim zahtjevima. AYMO ima za cilj u potpunosti optimizirati postupak upravljanja integritetom cjevovoda, korištenjem naprednih alata koji omogućuju minimalnu intervenciju operatora i najbolji izlazni rezultat u okviru smanjenja troškova.

Ideja softverskog rješenja je da se očitani podaci s lakoćom unesu u sustav i svedu na vrijednosti koje će svi korisnici sustava mogu protumačiti. Na taj se način vrši nadzor nad stanjem cjevovoda, određuje se potreba za eventualnim popravcima, otkrivaju nepravilnosti i iznalaze načini njihova otklanjanja.

Ključne funkcije sustava

Softver AYMO je u potpunosti prilagođen web preglednicima i Cloud platformi. Dostupan je operaterima i tehničkom osoblju na globalnoj razini, omogućujući konfiguraciju bilo kojeg skupa podataka, bez obzira na dobavljača hardvera i izvođača snimanja. Sustav pruža uvid u status svake cjevovodne linije, pravodobno planiranje popravaka te simulaciju rasta korozije u budućnosti.

Ključne funkcije AYMO sustava:

Neutralnost izvođača snimanja (Vendor Neutrality)

Podržava bilo kojeg pružatelja podataka koji se bavi sveobuhvatnim pregledom cjevovoda. Sustav podržava unos podataka od bilo koje treće strane uključene u inspekciju, proces čišćenja ili u bilo koju drugu aktivnost oko cjevovoda. Osim toga, standardizira podatke potrebne za daljnju interpretaciju i donošenje odluka. Također smanjuje troškove odabirom najkvalitetnijih dobavljača.

Planiranje održavanja i predviđanje troškova

Sustav omogućuje kreiranje prilagođenih radnih naloga i pronalaženje optimalnih troškova popravaka, koristeći se predloženim materijalom za popravak i metodama popravaka.

Predviđanje i simulacije

Aymo koristi napredne algoritme koji korisnicima omogućuju simulaciju rasta korozije na cjevovodima i s time u skladu donošenje pravovremenih odluka.

Modularnost

AYMO je podijeljen u modularne jedinice s ciljem postizanja najviše funkcionalnosti koju zahtijeva određeni operator transportnog sustava.

Baziran na Cloud-u

Prilagodljivi dizajn omogućuje pristup bilo kojem dijelu sustava putem uređaja povezanog na Internet, što olakšava provjeru podataka, komunikaciju, kolaboraciju i rad na sustavu, uz nesmetan pristup s bilo koje lokacije.

Pristup procjeni integriteta i mitigacije

AYMO podržava integritet cjevovoda i upravljanje rizikom u svim fazama životnog ciklusa, počevši od analize inspekcijskih podataka pa sve do procjene rizika u upravljanju i planiranju ublažavanja štetnih učinaka. Za navedene radnje koriste se četiri modula:

Modul za konfiguraciju podataka

AYMO nudi mogućnost unosa bilo koje vrste skupa podataka za strukturalno procesiranje te konfiguraciju različitih podataka koji bi odgovarali strukturi za odgovarajuću analizu.

Preliminarna analiza omogućuje operatoru izdvajanje nepoznatih varijabli i unosa s ciljem ručne standardizacije istih u danom skupu podataka.

Modul vizualizacije podataka, modul simulacije i predviđanja

Platforma koristi industrijske standarde i nazivni prostor (engl. namespace) za analizu podataka ILI inspekcije o integritetu cjevovoda. Preglednik se može prilagoditi vašoj analizi uz pomoć filtriranja, skaliranja, zumiranja i vizualizacije svih vrsta podataka. Moguće je pristupiti istim postavkama i unaprijed definiranim predlošcima, izvješćima i analizama kako bi se postigao učinkovitiji rezultat.

Modul za sanaciju i popravke

Kreirajte prilagodljive radne naloge za grupe nepravilnosti i navedite sve aktivnosti nužne za popravak ili inspekciju. Dodijelite zadatke raznim korisničkim ulogama (radnicima, operaterima, analitičarima) s ciljem omogućavanja brzog pristupa i strukturne raščlambe posla. Definirajte troškove i troškovne grupe za razne setove popravaka i terenski rad s mogućnošću alternativnih usporedbi.

Modul za terenski rad

Prilagodljivi dizajn omogućuje podešavanje svih modula na različite razlučivosti i dimenzije uređaja. Operater može pristupiti bilo kojem dijelu sustava s bilo kojeg mjesta jednostavnom prijavom na platformu AYMO. Usred terenskog rada, operater može pristupiti stvarnim podacima, kao i ažuriranjima na platformi, u stvarnom vremenu.

Modul za modifikaciju, verifikaciju i usklađivanje

Modul za modifikaciju i verifikaciju primjenjuje se za specifikaciju svih prilagodbi po pitanju izolacije i katodne zaštite cjevovoda, kao i drugih objekata u sklopu cjevovodnog sustava, prikupljanju svih informativnih detalja i dokumentacije za određeni cjevovod te praćenju svih izmjena i aktivnosti cjevovoda.

Ključne prednosti AYMO softvera 

AYMO je osmišljen kako bi operatorima nafte i plina pružio značajne uvide u integritet njihovih cjevovoda, promičući sigurno i isplativo upravljanje cjelovitošću cjevovoda.

Navedeno softversko rješenje za cjevovode ima brojne prednosti.

Detaljno praćenje cjevovoda

Koristeći AYMO softver, operaterima se pruža mogućnost kombiniranja svih vrsta inspekcija na jednom prikazu cjevovoda, dobivanja većine podataka kroz simulaciju rasta korozije, detektiranja područja na kojima se događa degradacija i općenito održavanja cjevovoda.

Kontinuirani monitoring sustava uključuje:

  • Redovito održavanje kompletnog sustava
  • Svakodnevno automatizirano sigurnosno kopiranje
  • Ažuriranje sustava
  • Ažuriranje modula

Predviđanje rasta korozije

Predviđanje i suzbijanje rasta korozije kao mjera zaštite okoliša u slučaju istjecanja ugljikovodika. Softver pomaže predvidjeti rast korozije na vašim cjevovodima i odgoditi daljnje ILI inspekcije te isplanirati nadolazeća održavanja na temelju simulacija.

Mapiranje dokumentacije cjevovoda

AYMO nudi mogućnost uvoza bilo koje vrste skupa podataka za strukturnu obradu. Svi podaci cjevovoda spremaju se u jedan središnji sustav upravljanja podacima.

Prevencija ekoloških katastrofa

Zaštita ekosustava i okoliša kroz politiku minimalnih incidenata. Sustav predviđa i simulira kritične točke u budućnosti i automatski ih sprječava.

Planiranje održavanja i popravaka

Softver održava ažurirane podatke o infrastrukturi za donošenje specifičnih i preciznih odluka, predviđa i simulira kritične točke u nadolazećem razdoblju i automatski ih sprečava. Prediktivna analitika pomaže ukloniti potrebu za ILI inspekcijama ili iste unaprijed odgoditi.

Smanjeni operativni troškovi

AYMO softver sprečava ogromne troškove u slučaju detekcije istjecanja. Osim toga, zahvaljujući prediktivnoj analitici, ispravlja nedostatke i uklanja potrebu za odgodom nadolazećih ILI inspekcija. Poboljšajte svoje postojeće radne procese, uz istodobno smanjivanje ukupnih troškova i maksimalno optimiziranje rezultata.

Najbolji pokazatelji smanjenja troškova su sljedeći:

  • Postupak izrade plana popravka smanjen je za 50-90%.
  • Optimiziranje troškova popravaka putem izbora materijala i načina izvođenja popravaka. 

Podrška za upravljanje integritetom cjevovoda

Aktualne konkurentske implementacije softvera temelje se na vizualizaciji uvezenih podataka, bez mogućnosti pohrane dodatnih inputa koji bi doprinijeli širem i boljem shvaćanju stanja cjevovodne mreže.

AYMO će, uz kombiniranje znanja iz inženjeringa i iskustvo stečeno u naftnoj i plinskoj industriji, nesumnjivo postati prepoznatljivo i prihvaćeno rješenje na globalnom tržištu upravljanja integritetom cjevovoda, u svim sektorima pokrivenim cjevovodnim mrežama.

Za sve dodatne informacije ili procjenu podataka, kao i konzalting, stojimo na raspolaganju! Naši konzultanti i podatkovni znanstvenici pružaju usluge vanjske procjene integriteta cjevovoda za potvrdu dodatnih zahtjeva, nudeći vam adekvatna rješenja i pomažući u povećanju povrata vaših ulaganja.

Skip to content