Prvo punjenje zaštitih kolona Stopaq® Casing Filler-om u Hrvatskoj

Tijekom listopada Zemis d.o.o. je kao podugovaratalj angažiran od strane ugovaratelja Monter SM d.d. na projektu Izgradnja magistralnog plinovoda Zlobin – Omišalj DN 800/100 po sistemu „ključ u ruke“ za naručitelja Plinacro d.o.o. izvršio radove brtvljenja krajeva zaštitinih kolona na 5 lokacija plinovoda i ispunu prstenastog prostora između zaštitne i radne cijevi na 2 lokacije (prijelaz željezničke pruge kod Zlobina preko plinovoda, prijelaz DC 102 preko plinovoda kod Omišlja na otoku Krku).

Za brtvljenje krajeva zaštitnih kolona korišteni su Stopaq® materijali u 4 sloja, a za potrebe punjenja zašitinih kolona angažirani su Stopaq®-ovi stručnjaci koji su došli iz Nizozemkse s posebno prilagođenom kamion-cisternom s kojom je izvršeno punjenje zaštitnih kolona na 2 lokacije Stopaq® Casing Filler-om.

Stopaq® Casing Filler predstavlja najnapredniju tehnologiju za izolaciju i zaštitu od korozije radnih cijevi unutar zaštitinih jer za razliku od konvencionalnih metoda koje su uključivale ispunu prstenastog prostora betonom, Casing Filler tijekom cijelog radnog vijeka ostaje u polu-tekućem stanju, ne stvrdnjava se, ne stari i ulazi u najsitnije pore na površini radne cijevi štiteći je od kontakta sa vodom.

Skip to content