Što je in-line inspekcija i zašto je važna u životnom ciklusu cjevovoda?

S ekonomske točke gledišta, najvažniju ulogu u prijevozu sirove nafte i zemnog plina imaju cjevovodi. Cjevovodi se smatraju najučinkovitijim načinom transporta. Cestovna vozila i cisterne ne mogu udovoljiti zahtjevima ponude i potražnje jednako učinkovito kao struktura cjevovoda.

Jeste li znali da su detaljni pregledi često poprilično skupi i zakazuju se svakih nekoliko godina (u rasponu od 2 do 9 godina)? To stvara veliku prazninu u dobivanju stvarnih podataka o stanju cjevovoda.

Najsloženiji zadaci tehničara i inženjera su očuvanje cjelovitosti strukture cjevovoda, iznutra i izvana. Neželjeni protok tvari i nečistoće duž cjevovoda mogu nepovoljno utjecati na strukturu cjevovoda. U cjevovodima može doći do korozije, deformacije cjevovoda, anomalija, mehaničkih oštećenja udubljivanjem, stanjivanja širokih stijenki te erozije unutarnjih i vanjskih površina.

Sve gore navedene komplikacije mogu se dogoditi unutar cjevovoda. Erozija se javlja uslijed strujanja čvrstih zrnaca pijeska duž cjevovoda. Zbog sudara s unutarnjim stijenkama cjevovoda nastaje proces erozije, što rezultira stanjivanjem debljine stijenke.

Tijekom vremena, spomenuti problemi mogu postati velika prepreka kontinuiranoj distribuciji plina i nafte kroz cjevovode. Štoviše, problemi vezani za slabosti strukture cjevovoda mogu dovesti do curenja plina i tekućine, što može uzrokovati ogromne prijetnje okolišu te rezultirati onečišćenjem vode i nepovoljnim utjecajem na morski život. 

Oštećenja cjevovoda nastala pod utjecajem korozije i erozije mogu dovesti do širenja otrovnih plinova i zagađenja ​​kopnenog okoliša, što na koncu rezultira opasnošću po ljudske živote i gospodarstvo.

U ovom članku saznajte što je to In-line (ILI) inspekcija i zašto je važno provoditi redovite inspekcije cjevovoda. 

 Što je “in-line” inspekcija cjevovoda?

Problemi s cjevovodom koji se mogu pojaviti, poput korozije i erozije na unutarnjim i vanjskim površinama, otkrivaju se i bilježe inspekcijom stanja stijenki cjevovoda (poznatom i pod nazivom In-line inspekcija (ILI) alat).

“In-line” inspekcija je tehnika koja se koristi za procjenu stanja oštećenja unutar cjevovoda, uglavnom povezanih s korozijom i erozijom koje nastaju uslijed kontinuiranog protoka tekućine tijekom dužeg vremenskog razdoblja. 

Ova vrsta inspekcije prvi se put počela primjenjivati davne 1965. godine, kada je kompanija “Tuboscope” predstavila “Linalog”, uređaj za određivanje mjesta gubitka metala na stijenkama cjevovoda.

Tehnika “in-line” inspekcije je oblik nerazornog preventivnog pregleda u svrhu održavanja cjevovoda s ciljem utvrđivanja mogućnosti pojave korozije, erozije, pukotina u metalnim zidovima unutar cjevovoda i drugih vrsta oštećenja koja potencijalno mogu dovesti do katastrofalnih oštećenja struktura cjevovoda.

Podatke je također moguće zabilježiti i interpretirati kroz AYMO softver, neovisno o dobavljaču koji će izvršiti pregled. AYMO je softverska platforma za upravljanje integritetom cjevovoda koja se fokusira na potrebe krajnjeg korisnika i jednostavan proces rada. Sustav omogućuje nadzor cjevovoda, predviđanje rasta korozije, detekciju anomalija, planiranje popravaka, održavanje cjevovoda te vođenje dokumentacije. 

Izvor fotografije: http://www.freddiejordan.com/pgs/inline-inspection-services.php

Kako se pregledavaju cjevovodi?

Za inspekciju cjevovoda koriste se različite vrste opreme. Tehnika in-line inspekcije uključuje upotrebu tehnološki naprednih alata. Jedan od alata koji se koristi tijekom “in–line” inspekcije su “pametni čistači” (eng. Intelligent pigs) koji pružaju informacije o općem stanju cjevovoda, kao i o njegovim pojedinim dijelovima. Velik broj uređaja prikuplja uzorke i određuje vrstu, poziciju i razmjer oštećenja. 

“Pametni čistač” (eng. ‘pig’) za inspekciju cjevovoda mjerni je uređaj koji se javlja u raznim dimenzijama. Uređaj prolazi kroz cjevovod i prikuplja podatke te, zajedno s najnovijim tehnologijama (GPS-sustavima i softverima), predstavlja osnovu za kontrolu i održavanje cjevovoda. Da bi se ovi uređaji mogli koristiti, cjevovodi moraju imati odgovarajuću infrastrukturu za prihvat ‘pig’ uređaja. 

Prije kontrole stanja unutrašnjosti cjevovoda (eng. “in-line”), isti se čisti i provjerava se njegova prolaznost korištenjem pametnog čistača. Ovaj se alat koristi za bilježenje podataka, kao što su debljina stijenke i udubljenja u cjevovodima. Nadalje, redovni pregledi s uređajima, poput pametnog čistača, su ključni jer omogućuju kontinuirani rad cjevovoda, bez zaustavljanja ili prekida proizvodnje.

Postoji više konstrukcijskih verzija uređaja za snimanje stijenke cjevovoda, no najčešće se koriste za određivanje geometrije cjevovoda i detekciju gubitka metala uzrokovanog korozijom. Neke od ostalih namjena su detekcija mjesta propuštanja i puknuća cjevovoda, prikupljanje uzoraka transportiranog fluida te snimanje unutrašnjosti cjevovoda kamerom.

Korozija cjevovoda vodeći je uzrok kvara na cjevovodu zbog svojstvenih poteškoća u mjerenju i otkrivanju iste. Današnje tržište nudi različite vrste alata koji se bave procjenom i izmjerom stope rasta korozije cjevovoda, ali najvažniji u cijelom procesu su predviđanje i sprečavanje puknuća cijevi na temelju danih podataka. Pomoću softvera AYMO moguće je predvidjeti nastanak korozije i djelovati preventivno. AYMO je inovativno rješenje koje pruža analitičke mogućnosti za analizu podataka, održavanje te praćenje stanja integriteta cjevovoda. 

Naše tehnologije in-line (ILI) inspekcije pružaju sveobuhvatnu procjenu opasnosti, kao i mogućnost otkrivanja pukotina i različitih anomalija, korozije i gubitka metala, udubljenja i slično.

Nekoliko je načina na koje vam softver za upravljanje integritetom cjevovoda može pomoći: 

  • Upravljanje podacima i cjelovitošću cjevovoda: Cilj je pravovremeno doći do točnih informacija i donijeti učinkovite odluke. 
  • Pružanje alata za vizualizaciju: Učinkoviti softverski sustavi predočuju informacije na intuitivan način koji vam pomaže u racionalizaciji složenih odnosa između anomalija i okoline cjevovoda.
  • Učinkovito izvještavanje: Uključuje predaju složenih rezultata koje donositelji odluka moraju jasno razumjeti te, slijedom istih, poduzeti potrebne učinkovite radnje. 
  • Planiranje održavanja i predviđanje troškova: Sustav omogućuje kreiranje radnih naloga i planova održavanja uz budžetiranje, kako bi se pronašle optimalne aktivnosti i najučinkovitiji načini popravaka cjevovoda.

Zašto je nužna inspekcija cjevovoda?

Čimbenici koji najčešće utječu na skraćenje radnog vijeka cjevovoda su korozija i vanjski utjecaji (mehanička oštećenja), konstrukcijske pogreške te pogreške kod popravaka. Upravo zato je važno redovito pregledavati i održavati cjevovode te evidentirati stanje i podatke, kako bi isti bili u svakom trenutku dostupni osobama zaduženim za upravljanje cjevovodima. 

Budući da se struktura cjevovoda može protezati na stotine kilometara, projekti naftne i plinske industrije dostižu milijunske iznose. Bez obzira na veličinu cjevovoda, iznenadne štete mogu u kratkom razdoblju prouzročiti ogromna oštećenja. Zato je važna prevencija. Čak i ako vaš cjevovod ne pokazuje znakove oštećenja ili indikacije curenja, rutinska inspekcija prva je crta obrane od kvarova i trebala bi biti dio vašeg plana upravljanja imovinom. 

Ulaganje dodatnih sredstava u zaštitu cjevovoda, kako bi se osigurala njegova cjelovitost i spriječila korozija, presudan je korak za industriju. Osim toga, cjevovode je neophodno redovito čistiti iznutra i vršiti sigurnosne provjere, u cilju udovoljavanja tehničkim zahtjevima, čime se osigurava njihov integritet na dulje razdoblje. 

Bez odgovarajućeg pristupa ogromnim količinama dostupnih podataka, mogli biste propustiti značajna unapređenja u području sigurnosti i poboljšanja performansa. Za kvalitetno i pravilno upravljanje sustavom, potrebno je prikupiti dovoljno podataka. Takvu analizu moguće je provesti uz pomoć metoda inspekcije i praćenjem sustava. Sve to dovodi do digitalizacije koja predstavlja jednostavan i organiziran pristup upravljanjem cjevovodne mreže.

Razvojem tehnologije upravljanje cjevovodima uvelike se olakšava, a korištenje upravljačkih alata i softvera postaje neizbježno. Alati koji se koriste danas pružaju širok spektar mogućnosti, od pregleda komponenti sustava, planiranja alternativa, do mapiranja i digitalizacije sustava.

Iskustvo je ključno kada je riječ o bilo kojoj vrsti inspekcije cjevovoda. Naše profesionalne usluge uključuju savjetovanje, nabavu, ugradnju i održavanje naftovoda i cjevovoda. 

Ako želite maksimizirati svoje prihode, imajte na umu da su nadzor, kontrola i održavanje cjevovoda, temelji uspješnog poslovanja. Za sva daljnja pitanja, kontaktirajte nas i produžite životni vijek svojih cjevovoda. Naš stručni tim osigurat će razinu usluge koju vaši cjevovodi zaslužuju.

Skip to content