Strateška akvizicija tvrtke Zemis

Tvrtka Feromihin d.o.o. sa zadovoljstvom objavljuje stratešku akviziciju tvrtke Zemis d.o.o. koja bi trebala biti realizirana tijekom prvog kvartala 2021. Ova akvizicija trebala bi dovesti do većeg tržišnog angažmana i otvoriti nam nove poslovne prilike. Također će nam pojednostaviti poslovanje jer je osoblje tvrtke Feromihin d.o.o. već upoznato s proizvodima tvrtke Zemis d.o.o., a neki od njih su i certificirani aplikatori. Ova akvizicija neće utjecati na osoblje tvrtki Feromihin d.o.o. i Zemis d.o.o., a svi projekti i aktivnosti nastavit će se prema planu.

Radujemo se što ćemo našim klijentima biti u mogućnosti pružiti još kvalitetnije usluge i rješenja kao rezultat ove akvizicije.

U današnje vrijeme rastuće konkurencije i globalizacije jedan od najčešće korištenih načina provođenja strategije rasta poduzeća su spajanja i akvizicije. Kroz strategije spajanja i akvizicija poduzeća nastoje iskoristiti resurse, potencijale, umijeća i snagu drugih poduzeća kako bi izgradili vlastitu poslovnu strategiju, a ujedno i smanjili konkurenciju na domaćem i međunarodnom tržištu roba i usluga te ostvarili izvrsne poslovne rezultate. Spajanja i akvizicije, kao aktualni trend, utječu na rast i financijsku snagu poduzeća, a pravovremena primjena sustava spajanja i akvizicija omogućava im održavanje i povećanje konkurentske prednosti. Do konkurentske prednosti dolazi kada je poduzeće djelotvornije od suparnika u borbi protiv konkurentskih sila, uspješnije u privlačenju kupaca i uvjeravanju istih da upravo njegovi proizvodi imaju superiornu vrijednost. Osim toga, kompanija pokazuje svoju nadmoć nudeći dobar proizvod po nižoj cijeni ili proizvod koji ima veću stvarnu ili percipiranu vrijednost za kupce koji su za to spremni platiti visoku cijenu. Spajanja i akvizicije poduzeća se u razvijenim gospodarstvima odvijaju svakodnevno. Motivi zbog kojih se kompanije odlučuju na spajanja i akvizicije su brojni, a sljedeći su neki od najvažnijih: ulazak na nova tržišta, povećanje tržišnog udjela, proširenje portfolija proizvoda i usluga, uklanjanje konkurencije, pristup novim dobavljačkim i distributerskim kanalima, razvijanje novih proizvoda, postizanje ekonomije obujma itd.

Cilj je akvizicije u ovom slučaju ostvarenje sinergije kroz koju i Feromihin i Zemis sa svojim portfolijom rješenja, proizvoda i usluga zajednički dolaze do unaprijeđenja svojih kompetencija i još većeg tržišnog rasta. Zahvaljujemo svim našim korisnicima na dosadašnjoj uspješnoj suradnji te se veselimo nastavku iste u sklopu Feromihina. Vjerujemo da ovime osiguravamo i jačamo našu poziciju još snažnijeg partnera s visokom razinom kompetencija, što će svakako pridonijeti još boljoj suradnji s našim korisnicima.

Skip to content