Prva paketna jedinica za Dehidraciju plina u proizvodnji Feromihina

PAKETNA JEDINICA ZA DEHIDRACIJU PLINA PSP-GP

Kao nadgradnju bogatog iskustva u ugradnji, održavanju i servisiranju opreme transportnih sustava ugljikovodika, Feromihin, d.o.o. je proizveo paketnu jedinicu za dehidraciju plina koja će se uskoro instalirati na novom podzemnom skladištu plina u izgradnji – PSP Grubišno polje.

Proizvedena paketna jedinica za dehidraciju plina pomoću TEG-a služi za uklanjanje preostale vlage iz plina prije nego uđe u transportni sustav „Plinacro“ i sastoji se od tri dijela:
1. Dehidracijske kolone i hladnjaka suhog TEG-a,
2. Skida za regeneraciju i
3. Skida sa pumpama i kondenzatorom „otparka“.

Prirodni plin iz plinskih bušotina nakon grube separacije vode i kondenzata šalje se u jedinicu za uklanjanje preostale vlage. Dehidracija plina provodi se pomoću trietilenglikola (TEG) u koloni za dehidraciju protustrujnim kretanjem prirodnog plina sa dna kolone i TEG-a (koji služi za odvajanje vlage iz plina) sa vrha kolone. Dehidrirani (suhi) plin napušta jedinicu za dehidraciju te se šalje u transportni sustav „Plinacro“ a TEG zasićen vlagom se upućuje se u jedinicu za regeneraciju.

U regeneraciji TEG se zagrijava pomoću izmjenjivača i kuhala TEG-a (reboilera)* koji je ujedno i akumulator suhoga TEG-a te u sebi sadrži i sustav za stripiranje pomoću kojega se osigurava tražena čistoća TEG-a od min 99.7% wt.

Zbog vrlo strogih dozvoljenih emisija u atmosferu, otparak iz reboilera se hladi i te se iz njega dodatnom separacijom odvaja preostali plin koji se koristi kao dopuna gorivom plinu za plamenik reboilera.

Jedinica je predviđena za dvije faze proizvodnje:
1. faza – crpljenje dijela pridobivenih rezerva plina iz plinskog ležišta/polja Grubišno Polje. (max. protok plina od 15.000 Sm3/h) i
2. faza – nakon izgradnje vršnoga podzemnog skladišta plina u djelomično iscrpljenom plinskom ležištu Grubišno Polje (max. protok plina 100.000 Sm3/h)

Za istaknut je da je proizvedena paketna jedinica „hrvatski proizvod“ u koju je ugrađeno domaće znanje i iskustvo (know-how) s velikim udjelom ugrađene opreme hrvatskih proizvođača.

Osim tvrtke Feromihin, d.o.o. u čijoj proizvodnoj hali je paketna jedinica sastavljena i ispitana u izradi su sudjelovale domaće tvrtke SCAN projekt d.o.o., MONTER – STROJARSKE MONTAŽE d.d. te TPK OROMETAL d.o.o.
Planirana ugradnja jedinice je u trećem kvartalu 2022 g. a puštanje u prvom kvartalu 2023. g.

*reboilera u kojem se „kuha“ do pojave vodene pare koja se od TEG-a odvaja stripiranjem pomoću plina.)

Skip to content