Kako kontrolirati koroziju i unaprijediti sustav upravljanja cjevovodima?

Bez učinkovitog upravljanja korozijom nema uspješnih operacija. Održavanje djelotvornog i programa upravljanja korozijom ključno je za postizanje sigurnosti i visoke pouzdanosti u proizvodnji i distribuciji nafte i plina.

Tvrtke se danas uvelike oslanjaju na skupe i invazivne prakse održavanja i inspekcije kojima se često ne mogu na vrijeme uočiti rani znakovi korozije cjevovoda. Zato je važno primijeniti odgovarajuće i najbolje prakse upravljanja korozijom kako bi se očuvali cjevovodi.

Prema istraživanju, prosječni godišnji troškovi praćenja, zamjene i održavanja imovine povezani s korozijom procjenjuju se na 7 milijardi dolara.

Cjevovodi imaju ključnu ulogu u transportu plinova i tekućina na velike udaljenosti, od izvora do krajnjih potrošača. Iako većina tvrtki ima pristup informacijama i stručnim znanjima o mehanizmima oštećenja od korozije i njihovim metodama prevencije, postavlja se pitanje zašto cjevovodi cure, kvare se i zašto se i dalje događaju nesreće uzrokovane korozijom?

Sustav za upravljanje korozijom sprječava katastrofalne štete te održava siguran i pouzdan rad vaše opreme i cjevovoda. Ovaj se članak bavi korozijom, njenim posljedicama te metodama i rješenjima za uspješno upravljanje korozijom.

Što je korozija?

Korozija je prirodni fenomen. Definira se kao proces trošenja i raspadanja materijala pod određenim mehaničkim, kemijskim ili biološkim utjecajima iz okoline.

U naftnoj i plinskoj industriji postoje različiti plinovi, a voda i soli su neizostavan dio eksploatacijskih tekućina, što je vrlo nagrizajući medij. Različite vrste korozije javljaju se ovisno o materijalu i okolini u kojoj se nalazi cjevovod. Na oštećenja opreme i cjevovoda utječu voda, kisik, sumporovodik i mikroorganizmi koji se nalaze u njihovim nečistoćama.

Kako bi se omogućila odgovarajuća zaštita, ključno je znati vrste korozije, mehanizme kojima se odvija proces korozije i metode ispitivanja korozije.

Korozija se javlja u svim fazama naftne industrije – u primarnoj i sekundarnoj proizvodnji, postupku rafiniranja, transportu, skladištenju i distribuciji.

Posljedice oštećenja uzrokovanih korozijom:

● Prekid opskrbe plinom tijekom sanacije štete – izravno utječe na poslovanje industrije i kućanstva.
● Razna zapaljenja i eksplozije.
● U slučaju oštećenja naftovoda moguć je prekid redovitog rada rafinerija, zastoj cistern, nestašica naftnih derivata, što dovodi do dodatnih troškova i zagađenja okoliša.

Vrste korozije na cjevovodima
Korozija cjevovoda može se pojaviti na unutarnjoj i vanjskoj strani cijevi. U cjevovodima se može razviti više različitih vrsta korozije – galvanska, rupičasta-jamičasta, pukotinska, visokotemperaturna korozija i korozija pod utjecajem mikroba.

Galvanska korozija najčešći je oblik korozije. Do ove vrste korozije dolazi kada su dva različita metala u kontaktu u prisutnosti elektrolita. Nekoliko čimbenika utječe na galvansku koroziju, uključujući vrste metala, relativnu veličinu anode i okoliš (vlažnost, slanost, temperatura, itd.).

Pukotinska korozija naziv je za pojavu korozije u uskim površinskim pukotinama. To su mjesta na kojima se skupljaju nečistoće i voda, povećava se kiselost otopine, smanjuje pH i povećava koncentracija agresivnih čimbenika koji pridonose nastanku korozije.

Biokorozija ili korozija pod mikrobiološkim utjecajem je korozija cjevovoda uzrokovana mikrobiološkim djelovanjem. Postoje dva soja bakterija i preko pet vrsti bakterija: aerobne, anaerobne ili bakterijske, koje reduciraju sumpor. Ugljikovodici služe kao “izvor hrane” za bakterije. Ovisno o temperaturi i prisutnosti vode, djelovanje bakterija dovodi do oksidacije željeza i tako dolazi do korozije unutar i izvan cjevovoda.

Rupičasta-jamičasta korozija je najrazorniji oblik korozije u naftnoj i plinskoj industriji koji često napada cjevovode. Ova vrsta korozije izaziva vrlo duboke perforacije u materijalu koje mogu uzrokovati prijelome temeljnih strukturnih elemenata.

Visokotemperaturna korozija je propadanje metala zbog zagrijavanja. Ova vrsta korozije javlja se kada je metal podvrgnut vrućoj atmosferi u kisiku, sumporu ili drugim spojevima koji mogu oksidirati materijal.

Bez obzira na vrstu korozije, svaki od njezinih oblika može dovesti do strukturnih oštećenja, gubitaka, skupih popravaka, uništenih ili onečišćenih proizvoda, rizika zaposlenika, štete za okoliš i negativnog utjecaja na ugled tvrtke.

Metode zaštite od korozije u naftnoj i plinskoj industriji
Zaštita od korozije igra značajnu ulogu u funkcionalnosti održavanja, produktivnosti i sigurnosti materijala, ljudi i okoliša. Većina oštećenja od korozije može se spriječiti primjenom odgovarajućih metoda zaštite od korozije.

Od vanjske korozije, naftovod se štiti katodnom zaštitom i izolacijom cijevi pomoću zaštitnih premaza. Unutarnja korozija naftovoda sprječava se korištenjem inhibitora korozije i redovitim čišćenjem naftovoda.

Hrđa i drugi korozijski oblici mogu dovesti do sigurnosnih problema i uništiti cjelovitost cjevovoda i opskrbe. Srećom, postoje razne mjere i metode koje možete poduzeti kako biste koroziju i njezine posljedice sveli na najmanju moguću mjeru.

Zaštitni premaz

Najjeftiniji i najjednostavniji način sprječavanja korozije je upotreba zaštitnih premaza poput boje, plastike ili praha. Sve to stvara tanki film koji djeluje kao zaštita metalnih površina. Osnovni sloj boje djeluje kao inhibitor, a završni sloj pruža otpornost na čimbenike okoliša. Prije ovog postupka, neophodno je pripremiti površinu (cjevovod) – ukloniti nečistoće mehaničkim, kemijskim, elektrokemijskim postupcima ili odmašćivanjem.

Najznačajniji nedostatak premaza je taj što ga često treba uklanjati i na odgovarajuć način ponovno nanijeti. Slojevi također mogu sadržavati hlapljive organske spojeve, što cjevovod može učiniti osjetljivim na koroziju.

Katodna zaštita

U praksi se najviše koristi učinkovita katodna zaštita od galvanske korozije. U ovoj se metodi aktivna mjesta na metalnoj površini pretvaraju se u pasivna dodavanjem elektrona iz drugog izvora, obično s galvanskim anodama pričvršćenim na površinu ili blizu nje. Metali koji se koriste za anode su aluminij, cink ili magnezij.

Nedostatak ove metode je to što anode treba često provjeravati, što povećava troškove održavanja.

Vruće cinčanje
Ova metoda sprečavanja korozije uključuje postupak potapanja čelika u rastopljeni cink. To osigurava odgovarajuću zaštitu od korozije za čelične dijelove i sklopove. Metoda vrućeg cinčanja koristi se više od 250 godina, a zbog jednostavnosti i isplativosti postupka jedan je od najčešće korištenih oblika zaštite od korozije.

Neki cjevovodi mogu biti preveliki za ovaj postupak, što je jedan od nedostataka. Ako se postupak ne izvede pravilno, cink se može usitniti ili oljuštiti, što dovodi do većeg broja pregleda održavanja i dodatnih troškova.

Softver za upravljanje integritetom cjevovoda
Aymo je vrhunski softver za upravljanje integritetom cjevovoda za vizualizaciju, upravljanje i održavanje cjevovoda, cjelovitost imovine i tijekove rada u naftnoj i plinskoj industriji. Sustav pruža pregled i status svakog cjevovoda, planira popravke na vrijeme i simulira budući rast korozije. Aymo koristi napredne algoritme koji korisnicima omogućuju predviđanje rasta korozije na njihovim cjevovodima, donošenje pravovremenih odluka, uštedu vremena i smanjenje troškova.

Uz dostupne proizvode za kemijsku obradu, materijale otporne na koroziju, zaštitne premaze i katodnu zaštitu, važno je naglasiti značaj inspekcije, nadzora mreže i stručnog savjetovanje u vezi s korozijom.
Uspješno rješenje za upravljanje korozijom
U naftnoj i plinskoj industriji sigurnost je postala integralni dio sustava upravljanja organizacijom. Upravljanje korozijom osigurava sigurniju i dugotrajniju zaštitu imovine poput cjevovoda, povećava povrat ulaganja (ROI), uz istovremeno smanjenje troškova, rizika i očuvanja okoliša.
Zaštita od korozije jedna je od najvažnijih mjera prevencije. Svi dijelovi kojima prijeti korozija zaštićeni su antikorozivnom zaštitom (katodna zaštita ili premazi) kako bi se produžio vijek trajanja i smanjila vjerojatnost oštećenja i curenja.

Smanjenje troškova povezanih s korozijom zahtijeva puno više od tehnologije. Potrebni su aspekti promjene načina donošenja odluka o koroziji unutar organizacije.

Program upravljanja korozijom skup je procesa i dokumentiranih postupaka potrebnih za planiranje, izvršavanje i kontinuirano poboljšanje sposobnosti organizacije da upravlja prijetnjama korozije za postojeću i buduću imovinu i povezane sustave.

Nedostatak odgovarajuće metrike, planova i upravljanja korozijom može dovesti do nepravilne raspodjele proračunskih sredstava. Da biste izbjegli ove situacije, razmotrite implementaciju elemenata upravljanja korozijom u svoj sustav upravljanja. Inovativno rješenje koje vam može pomoći je AYMO, softver za upravljanje integritetom cjevovoda koji pruža cjelovitu uslugu otkrivanja i kontrole korozije. AYMO nudi jedinstveno i modularno rješenje za naftnu i plinsku industriju u nadzoru cjevovoda.

U Feromihinu klijentima pomažemo u kontroli korozije naftnih i plinskih sredstava provedbom programa upravljanja korozijom (CMP). Korozija nikad ne prestaje, ali se može kontrolirati razvojem i primjenom CMP-a.

Bogatim iskustvom u naftnoj i plinskoj industriji, pomažemo u smanjenju rizika, postižemo uspješnu kontrolu korozije i primjenjujemo najbolje prakse u naftnom i plinskom poslovanju.

Svojim klijentima pružamo najbolju dostupnu metodu upravljanja zaštitom od korozije. Prepoznajte i spriječite koroziju cjevovoda prije nego što to postane problem! Da biste osigurali integritet i sigurnost svoje imovine i primijenili plan upravljanja korozijom, kontaktirajte nas još danas.

Skip to content