Kako kontrolirati koroziju i unaprijediti sustav upravljanja cjevovodima

corrosion management

Bez učinkovitog upravljanja korozijom nema uspješnih operacija. Održavanje djelotvornog i programa upravljanja korozijom ključno je za postizanje sigurnosti i visoke pouzdanosti u proizvodnji i distribuciji nafte i plina.

Tvrtke se danas uvelike oslanjaju na skupe i invazivne prakse održavanja i inspekcije kojima se često ne mogu na vrijeme uočiti rani znakovi korozije cjevovoda. Zato je važno primijeniti odgovarajuće i najbolje prakse upravljanja korozijom kako bi se očuvali cjevovodi. Prema istraživanju Ultrafiltrexa, prosječni godišnji troškovi praćenja, zamjene i održavanja imovine povezani s korozijom procjenjuju se na 7 milijardi dolara.

Cjevovodi imaju ključnu ulogu u transportu plinova i tekućina na velike udaljenosti, od izvora do krajnjih potrošača. Iako većina tvrtki ima pristup informacijama i stručnim znanjima o mehanizmima oštećenja od korozije i njihovim metodama prevencije, postavlja se pitanje zašto cjevovodi cure, kvare se i zašto se i dalje događaju nesreće uzrokovane korozijom?

Sustav za upravljanje korozijom sprječava katastrofalne štete te održava siguran i pouzdan rad vaše opreme i cjevovoda. Ovaj se članak bavi korozijom, njenim posljedicama te metodama i rješenjima za uspješno upravljanje korozijom. Ovaj se članak bavi korozijom, njenim posljedicama te metodama i rješenjima za uspješno upravljanje korozijom.

Što je korozija?

Korozija je prirodni fenomen. Definira se kao proces trošenja i raspadanja materijala pod određenim mehaničkim, kemijskim ili biološkim utjecajima iz okoline.

Korozija je prirodni fenomen. Definira se kao proces trošenja i raspadanja materijala pod određenim mehaničkim, kemijskim ili biološkim utjecajima iz okoline. U naftnoj i plinskoj industriji postoje različiti plinovi, a voda i soli su neizostavan dio eksploatacijskih tekućina, što je vrlo nagrizajući medij. Različite vrste korozije javljaju se ovisno o materijalu i okolini u kojoj se nalazi cjevovod.

Na oštećenja opreme i cjevovoda utječu voda, kisik, sumporovodik i mikroorganizmi koji se nalaze u njihovim nečistoćama. Kako bi se omogućila odgovarajuća zaštita, ključno je znati vrste korozije, mehanizme kojima se odvija proces korozije i metode ispitivanja korozije.

Korozija se javlja u svim fazama naftne industrije – u primarnoj i sekundarnoj proizvodnji, postupku rafiniranja, transportu, skladištenju i distribuciji.

Posljedice oštećenja uzrokovanih korozijom:

  • Prekid opskrbe plinom tijekom sanacije štete – izravno utječe na poslovanje industrije i kućanstva,
  • Razna zapaljenja i eksplozije,
  • U slučaju oštećenja naftovoda moguć je prekid redovitog rada rafinerija, zastoj cisterni, nestašica naftnih derivata, što dovodi do dodatnih troškova i zagađenja okoliša.

Vrste korozije na cjevovodima

Korozija cjevovoda može se pojaviti na unutarnjoj i vanjskoj strani cjevovoda. U cjevovodima može doći do pojave raznih vrsta korozije – galvanske, rupičasto-jamičaste, pukotinske, visokotemperaturne i korozije nastale pod utjecajem mikroba.

Galvanska korozija

Galvanska korozija najčešći je oblik korozije. Do ove vrste korozije dolazi pri kontaktu dva različita metala u prisutnosti elektrolita. Nekoliko čimbenika utječe na pojavu galvanske korozije, uključujući vrstu metala, relativnu veličinu anode i čimbenike okoliša (vlažnost, slanost, temperatura, itd.).

Pukotinska korozija

Pukotinska korozija naziv je za pojavu korozije koja nastaje u uskim površinskim pukotinama. Na tim mjestima skupljaju se nečistoće i voda, povećava se kiselost otopine, smanjuje pH i povećava koncentracija agresivnih čimbenika koji pridonose nastanku korozije.

Biokorozija

Biokorozija ili korozija pod mikrobiološkim utjecajem je korozija cjevovoda uzrokovana mikrobiološkim djelovanjem. Postoje dva soja bakterija i preko pet vrsti bakterija: aerobne, anaerobne ili bakterijske, koje reduciraju sumpor. Ugljikovodici služe kao “izvor hrane” za bakterije. Ovisno o temperaturi i prisutnosti vode, djelovanje bakterija dovodi do oksidacije željeza, čime dolazi do pojave korozije unutar i izvan cjevovoda.

Rupičasta-jamičasta korozija

Rupičasta-jamičasta korozija je najrazorniji oblik korozije u naftnoj i plinskoj industriji koji često napada cjevovode. Ova vrsta korozije izaziva vrlo duboke perforacije u materijalu koje mogu uzrokovati prijelome temeljnih strukturnih elemenata.

Visokotemperaturna korozija

Visokotemperaturna korozija uzrokuje propadanje metala uslijed zagrijavanja. Ova vrsta korozije javlja se kada je metal podvrgnut vrućoj atmosferi u kisiku, sumporu ili drugim spojevima koji mogu dovesti do oksidacije materijala.

Bez obzira na vrstu korozije, svaki od njezinih oblika može dovesti do strukturnih oštećenja, gubitaka, skupih popravaka, razaranja ili onečišćenja proizvoda, rizika za zaposlenike, štete po okoliš te negativno utjecati na ugled tvrtke.

Metode zaštite od korozije u naftnoj i plinskoj industriji

Metode zaštite od korozije igraju značajnu ulogu u okviru održavanja, produktivnosti i sigurnosti materijala, ljudi i okoliša. Velika većina oštećenja nastala pod utjecajem korozije mogla bi se spriječiti primjenom odgovarajućih metoda zaštite od korozije.

Hrđa i drugi korozijski oblici mogu dovesti do sigurnosnih problema, do problema s opskrbom te uništiti cjelovitost cjevovoda. Srećom, postoje razne mjere i metode koje možete poduzeti kako biste koroziju i njezine posljedice sveli na najmanju moguću mjeru.

Zaštitni premaz

Najjeftiniji i najjednostavniji način sprječavanja korozije je upotreba zaštitnih premaza poput boje, plastike ili praha. Sve to stvara tanki film koji štiti metalne površine. Osnovni sloj boje djeluje kao inhibitor, a završni sloj pruža zaštitu od negativnih čimbenika okoliša.

Prije ovog postupka, neophodno je pripremiti površinu (cjevovod) – ukloniti nečistoće mehaničkim, kemijskim, elektrokemijskim postupcima ili odmašćivanjem. Najznačajniji nedostatak premaza je taj što ga često treba uklanjati i na odgovarajuć način ponovno nanositi. Slojevi također mogu sadržavati hlapljive organske spojeve, što cjevovod može učiniti osjetljivijim na koroziju.

Katodna zaštita

U praksi se, protiv galvanske korozije, koristi katodna zaštita koja se pokazala veoma učinkovitom. Ova metoda aktivna mjesta na metalnoj površini pretvaraju u pasivna dodavanjem elektrona iz drugog izvora, obično s galvanskim anodama pričvršćenim na površinu ili blizu nje.

Metali koji se koriste u izradi anoda su aluminij, cink ili magnezij. Nedostatak ove metode je potreba za čestim provjerama anoda, što povećava troškove održavanja.

Vruće cinčanje

Ova metoda sprečavanja korozije uključuje postupak potapanja čelika u rastopljeni cink. Navedeni postupak osigurava odgovarajuću zaštitu od korozije za čelične dijelove i sklopove. Metoda vrućeg cinčanja koristi se više od 250 godina, a zbog jednostavnosti i isplativosti postupka jedan je od najčešće korištenih oblika zaštite od korozije.

Neki cjevovodi mogu biti prevelikih dimenzija da bi se na njima proveo ovaj postupak, što je jedan od glavnih nedostataka. U slučaju nepravilnog izvođenja postupka, cink se može usitniti ili oljuštiti, što će rezultirati većim brojem pregleda održavanja i dodatnih troškova.

Softver za upravljanje integritetom cjevovoda

Aymo je vrhunski softver za upravljanje integritetom cjevovoda za vizualizaciju, upravljanje korozijom i održavanje cjevovoda, integriteta imovine i radnih procesa u naftnoj i plinskoj industriji. Sustav omogućuje pregled stanja svakog cjevovoda, planira popravke na vrijeme i simulira budući rast korozije.

Aymo koristi napredne algoritme koji korisnicima omogućuju predviđanje rasta korozije na njihovim cjevovodima, donošenje pravovremenih odluka, uštedu vremena i smanjenje troškova.

Uz dostupne proizvode za kemijsku obradu, materijale otporne na koroziju, zaštitne premaze i katodnu zaštitu, važno je naglasiti značaj inspekcije, nadzora mreže i stručnog savjetovanja u vezi s korozijom.

Rješenje za upravljanje korozijom

U naftnoj i plinskoj industriji sigurnost je postala integralni dio sustava upravljanja organizacijom.

Upravljanje korozijom osigurava sigurniju i dugotrajniju zaštitu imovine poput cjevovoda, povećava povrat ulaganja (ROI), uz istovremeno smanjenje troškova, rizika i očuvanja okoliša. Zaštita od korozije jedna je od najvažnijih mjera prevencije.

Svi dijelovi kojima prijeti korozija zaštićeni su antikorozivnom zaštitom (katodna zaštita ili premazi) s ciljem produljenja vijeka trajanja i smanjenja vjerojatnih oštećenja i istjecanja. Smanjenje troškova povezanih s korozijom zahtijeva puno više od provođenja tehnoloških mjera. Potrebno je unutar organizacije izmijeniti načine na koje se donose odluke o zaštiti od korozije.

AYMO softver

Program upravljanja korozijom sastavljen je od procesa i dokumentiranih postupaka potrebnih za planiranje, izvršavanje i kontinuirano poboljšanje sposobnosti organizacije da upravlja prijetnjama korozije za postojeću i buduću imovinu i povezane sustave.

Nedostatak odgovarajuće metrike, planova i upravljanja korozijom može dovesti do nepravilne raspodjele proračunskih sredstava. Da biste izbjegli ove situacije, razmislite o implementaciji elemenata upravljanja korozijom u svoj sustav.

Inovativno rješenje koje vam može pomoći je AYMO, softver za upravljanje integritetom cjevovoda koji pruža cjelovitu uslugu otkrivanja i kontrole korozije. AYMO nudi jedinstveno i modularno rješenje za naftnu i plinsku industriju u području nadzora cjevovoda.

U Feromihinu klijentima pomažemo u osmišljavanju suvremenih načina kontrole korozije provedbom programa upravljanja korozijom (CMP). Korozija kao pojava nikad neće u potpunosti nestati, ali ju, kroz razvoj i primjenu CMP-a, možemo uspješno kontrolirati.

Kroz bogato iskustvo, stečeno u radu naftne i plinske industrije, možemo vam pomoći u smanjenju rizika, naučiti vas kako uspješno kontrolirati proces korozije i primijeniti najbolje prakse u naftnom i plinskom poslovanju. Svojim klijentima pružamo najkvalitetnije metode upravljanja zaštitom od korozije.

Prepoznajte i spriječite pojavu korozije cjevovoda prije nego ista postane ozbiljan problem. Osigurajte ntegritet i sigurnost svoje imovine i primijenite plan upravljanja korozijom. Kontaktirajte nas još danas.

Preskoči na sadržaj