Zašto su materijali na bazi poliizobutena budućnost zaštite od korozije?

Zaštita od korozije godinama je jedan od najbitnijih čimbenika prilikom projektiranja novih i planiranja održavanja postojećih cjevovoda. Postojeće metode zaštite cjevovoda, iako štite tisuće kilometara cjevovoda, pokazuju određene nedostatke, što otvara prostor za nova inovativna rješenja na području zaštite od korozije.

Glavni uzroci propadanja konvencionalnih sustava za zaštitu od korozije su:
1) Neodogovarajuće projektiran sustav za zaštitu od korozije;
2) Loša priprema površine/loša aplikacija;
3) Utjecaj vanjskih čimbenika iz radne okoline (vlaga, salinitet, vjetar, temperatura). Inženjeri konstantno pokušavaju doći do rješenja kojima bi se navedeni uzroci sveli na minimum, i ultimativno eliminirali.

Konvencionalni sustavi za zaštitu od korozije bazirani su na materijalima s kemijski umreženim strukturama kojima se prilikom aplikacije pridodaju određena mehanička svojstva kako bi sustav ostao postojan u određenom vremenskom periodu.

Inovativni sustavi kreirani su na upravo suprotnome: neumreženoj amorfnoj visko-elastičnoj strukturi. Kao najadekvaniji polimer koji zadovoljava postavljene zahtjeve pokazao se poliizobuten. Strukturne jedinice poliizobutena povezane su kovalentnim vezama, a polimerni lanac se ne umrežuje što dovodi do tzv. „hladnog toka“. To znači da će poliizobuten čak i na niskim temperaturama vremenom ispuniti i najsitnije pore na površini materijala, čime se uklanja mogućnost pojave osmoze i migracije vlage između površine i zaštitnog sloja.

STOPAQ® materijal na bazi poliizobutena će kroz cijeli radni vijek ostati u polu-tekućem stanju s jakim adhezijskim silama na površinu, zahvaljujući čemu materijal ima svojstvo samozacijelivanja. Istovremeno ostaje otporan na starenje i utjecaj kemikalija te nepropustan za vlagu, kisik i bakterije.

Inovativni visko-elastični STOPAQ® materijali na bazi poliizobutena svojim fizikalnim svojstvima osiguravaju krajnjim korisnicima dulji radni vijek, smanjenje troškove održavanja, najvišu razinu zaštite od korozije te bržu, jednostavniju i prije svega jeftiniju pripremu površine i aplikaciju sustava koja ne zahtijeva specijalnu opremu niti posebne vještine aplikatora.
Aplikacija STOPAQ® sustava u praksi je relativno jednostavna. Dovoljna je priprema površine ručnim ili električnim alatima do razine St2/St3 te je potrebno osigurati da je površina čista i suha. Priprema površine abrazivnim čišćenjem („pjeskarenjem“) nije potrebna, jer STOPAQ® materijali ne zahtijevaju određenu razinu hrapavosti površine (profil). Također, za aplikaciju nije potreban temeljni premaz, a aplikacija je moguća u temperaturnom rasponu od -45°C do +120°C. Aplikacija se uglavnom vrši ručno, a zbog jednostavnosti potrebna je minimalna obuka djelatnika. Zatrpavanje podzemnih cjevovoda moguće je odmah po završetku aplikacije sustava jer nije potrebno čekati da sustav otvrdne kao kod konvencionalnih sustava, čime se skraćuje vrijeme potrebno za izvođenje radova, a time i ukupni troškovi.

STOPAQ® sustav za zaštitu od korozije kompatibilan je sa sustavom katodne zaštite, a zbog jakih adhezijskih sila sprječava katodno odvajanje i puzanje.

S aspekta sigurnosti i zaštite okoliša STOPAQ® sustavi ispunjavaju najviše standarde jer su materijali netoksični i sigurni i za djelatnike i za okoliš, a jedini generirani otpad prilikom aplikacije predstavljaju kartonska ambalaža i plastična folija.

Bogato iskustvo koje smo u FEROMIHIN-u, regionalnom distributeru za STOPAQ®, stekli kroz brojne odrađene projekte omogućuje nam da svojim klijentima možemo ponuditi inovativna i dugotrajna rješenja za zaštitu od korozije. Spriječite koroziju cjevovoda prije nego što to postane problem! Da biste osigurali integritet i sigurnost svoje imovine korozijom, kontaktirajte nas još danas.

Skip to content