Zašto su materijali na bazi poliizobutena budućnost zaštite od korozije

zaštita od korozije

Zaštita od korozije godinama je jedan od najbitnijih čimbenika prilikom projektiranja novih i planiranja održavanja postojećih cjevovoda. Iako postojeće metode zaštite cjevovoda štite tisuće kilometara cjevovoda, pokazuju određene nedostatke. To otvara prostor za nova inovativna rješenja na području zaštite od korozije.

Konvencionalni sustavi zaštite cjevovoda od korozije

Konvencionalni sustavi za zaštitu od korozije bazirani su na materijalima s kemijski umreženim strukturama kojima se tijekom primjene dodaju specifična mehanička svojstva kako bi se osigurala stabilnost sustava tijekom određenog razdoblja.

Glavni uzroci neuspjeha konvencionalnih sustava za zaštitu od korozije su:

1) Neadekvatno projektiran sustav za zaštitu od korozije,

2) Loša priprema površine/loša aplikacija,

3) Utjecaj vanjskih čimbenika iz radne okoline (vlaga, salinitet, vjetar, temperatura). Inženjeri konstantno pokušavaju doći do rješenja kojima bi se navedeni uzroci sveli na minimum i u konačnici eliminirali.

Inovativni sustavi kreirani su na upravo suprotnom: neumreženoj amorfnoj visko-elastičnoj strukturi. Poliizobuten se pokazao kao najadekvatniji polimer koji udovoljava postavljenim zahtjevima.

Strukturne jedinice poliizobutena povezane su kovalentnim vezama, a polimerni lanac se ne umrežava, što dovodi do tzv. „hladnog toka“. To znači da će poliizobuten čak i na niskim temperaturama vremenom ispuniti i najsitnije pore na površini materijala, čime se uklanja mogućnost pojave osmoze i migracije vlage između površine i zaštitnog sloja.

Inovativni STOPAQ materijal

STOPAQ® materijal na bazi poliizobutena ostat će u polu-tekućem stanju kroz cijeli radni vijek, s jakim silama adhezije na površinu. Zahvaljujući njima materijal ima svojstvo samozacjeljivanja. Istovremeno ostaje otporan na starenje i utjecaj kemikalija te je otporan na vlagu, kisik i bakterije.

Inovativni visko-elastični STOPAQ® materijali na bazi poliizobutena svojim fizikalnim svojstvima osigurava krajnjim korisnicima dulji radni vijek, smanjenje troškove održavanja, najvišu razinu zaštite od korozije te bržu, jednostavniju i, prije svega, jeftiniju pripremu površine i aplikaciju sustava koji ne zahtijevaju specijalnu opremu niti posebne vještine aplikatora.

Primjena STOPAQ® sustava u praksi poprilično je jednostavna. Površinu je dovoljno pripremiti ručnim ili električnim alatima do razine St2/St3 te je potrebno osigurati da bude čista i suha.

Priprema površine abrazivnim čišćenjem („pjeskarenjem“) nije potrebna jer STOPAQ® materijali ne zahtijevaju određenu razinu površinske hrapavosti (profil).

Za aplikaciju nije potreban temeljni premaz, a moguća je u temperaturnom rasponu od -45°C do +120°C. Aplikacija se uglavnom obavlja ručno, a zbog jednostavnosti potrebna je minimalna obuka djelatnika.

Zatrpavanje podzemnih cjevovoda moguće je odmah po završetku aplikacije sustava jer nije potrebno čekati da sustav otvrdne kao kod konvencionalnih sustava. Ovime se skraćuje vrijeme potrebno za izvođenje radova, a time i ukupni troškovi.

STOPAQ® sustav kao zaštita od korozije

STOPAQ® sustav za zaštitu od korozije kompatibilan je sa sustavom katodne zaštite, a zbog jakih adhezijskih sila sprječava katodno odvajanje i puzanje (pojava kada se dugotrajno opterećeni materijali, koji su pod utjecajem neke konstantne (statičke) sile, počinju postupno rastezati).

Što se tiče sigurnosti i zaštite okoliša, STOPAQ® sustavi zadovoljavaju najviše standarde jer su materijali netoksični i i sigurni za zaposlenike i okoliš, a jedini otpad koji nastaje prilikom primjene je kartonska ambalaža i plastična folija.

Bogato iskustvo koje smo u Feromihinu, regionalnom distributeru za STOPAQ®, stekli kroz brojne odrađene projekte omogućuje nam da svojim klijentima nudimo inovativna i dugotrajna rješenja za zaštitu od korozije.

Spriječite koroziju cjevovoda prije nego što postane problem. Kako biste osigurali cjelovitost i sigurnost vaše imovine od korozije, kontaktirajte nas još danas.

Preskoči na sadržaj