Kako obaviti pregled cjevovoda pomoću MFL tehnologije?

Glavni i osnovni zahtjev transportnog naftovoda i plinovoda je sigurnost i visoka učinkovitost. Na cjevovodima može doći do curenja, što rezultira opasnošću od erozije, abrazije, neočekivanih oštećenja i slično. Budući da je većina naftovodnih sustava ili položena u zemlju ili pod vodom, njihova provjera je otežana. Ipak, udio oštećenja moguće je otkriti različitim metodama pregleda naftovoda.

Danas postoje sustavi za automatsko upravljanje industrijskim procesima i naftovodima koji putem različitih senzora mogu otkriti svako veće i ozbiljnije oštećenje u naftovodnom sustavu. Pomoću takvog sustava moguće je otkriti kvar pojedinih dijelova sustava kao što su pumpne stanice, ventili, začepljenja i puknuća naftovoda, curenje nafte, no nije moguće otkriti korozivni gubitak metala ili neka manja geometrijska deformacija (ovalnost) cijevi. Za otkrivanje takvih oštećenja koriste se posebne tehnologije i metode.

Propuštanje magnetskog toka (MFL) jedna je od najstarijih i najpopularnijih metoda inspekcije cjevovoda koja je na tržištu dostupna još od 1969. godine. Tijekom godina razvijeno je nekoliko generacija MFL sustava, svaka nova s značajno poboljšanim performansama. 

MFL tehnologija revolucionizirala je industriju i uvelike smanjila troškove te pružila precizniji pregled cjevovoda, spremnika i učinkovitiju zaštitu imovine. Ova metoda koristi magnetsko osjetljive senzore za otkrivanje magnetskog polja curenja na unutarnjim i vanjskim površinama cjevovoda. 

U ovom članku doznat ćete način korištenja mjernog uređaja koji radi na principu magnetskog toka (MFL) u otkrivanju i lociranju nedostataka u cjevovodima i spremnicima diljem svijeta. 

Vrste uređaja za kontrolu i čišćenje naftovoda

Kontrola stanja naftovoda obavlja se pomoću „in-line“ alata i uređaja, tj. korištenjem PIG uređaja (čistača) za kontrolu stanja cjevovoda (engl. Pipeline Intervention Gadget). Čistači se koriste za čišćenje naftovoda, za odjeljivanje različitih fluida unutar naftovoda te za nadzor i snimanje stanja naftovoda.

Za kontrolu naftovoda koriste se tzv. „inteligentni“ čistači (engl. Smart PIGs). Ovisno o tipu oštećenja koje se želi utvrditi i principu mjerenja, za kontrolu stanja cjevovoda može se primijeniti nekoliko uređaja: 

  • MFL (engl. Magnetic Flux Leakage): elektromagnetski uređaj za kontrolu stanja cjevovoda, pukotina i gubitka materijala stijenke cjevovoda. 
  • EMAT (engl. Electromagnetic Acoustic Transducer): akustični uređaj za kontrolu stanja cjevovoda. Ova se tehnologija koristi za otkrivanje gubitka materijala stijenke cijevi te oštećenja na zaštitnom premazu cijevi i razlikovanje različitih vrsta premaza.
  • Kaliper: Kaliper se koristi za otkrivanje svih geometrijskih oštećenja cjevovoda te putem GPS-a daje njihovu točnu lokaciju i prikuplja podatke o veličini i obliku svih geometrijskih promjena cijevi.

Što podrazumijeva propuštanje magnetskog toka?

Propuštanje magnetskog toka (engl. Magnetic Flux Leakage, MFL) magnetska je tehnika nerazornog ispitivanja koja se koristi za otkrivanje korozije i jamica u čeličnim konstrukcijama, najčešće cjevovodima i spremnicima te precizno mjerenje oštećenja nastalih korozijom. Magnetski tok ili fluks je broj magnetskih linija sila postavljenih u magnetskom krugu. 

Metoda propuštanja magnetskog toka (eng. Magnetic Flux Leakage, MFL) i uređaji za utvrđivanje promjene geometrije plinovoda koriste se kod in-line inspekcije (ILI). 

Princip rada temelji se na indukciji magnetskog polja u cijevnoj stijenci između dva pola magneta. Anomalije se prepoznaju rasipanjem magnetskog toka u stijenci. Što je veličina nepravilnosti veća, to je i rasipanje magnetskog toka veće.

Rasipanje magnetskog polja ovisi o stupnju magnetizacije stijenke, čeličnim četkama, materijalu plinovoda, udaljenosti između dva pola magneta, brzini kretanja uređaja kroz plinovod i drugim faktorima.

Kako funkcionira MFL metoda ispitivanja cjevovoda?

Visoka učinkovitost i sigurnost cjevovoda i opskrbe energijom važno je pitanje koje se tiče svih država, globalne ekonomije, ali i života ljudi općenito. Kako bi se popravila već postojeća i spriječila buduća oštećenja na cjevovodima, potrebno je utvrditi mjesta takvih oštećenja.

Propuštanje magnetskog toka (MFL) obično se koristi za inspekciju cjevovoda i podova spremnika u petrokemijskoj industriji. Korozija poda spremnika može dovesti do gubitka proizvoda i uzrokovati štete u okolišu. Kako bi se spriječila pojava ovakvih i sličnih problema, od značajne je važnosti da se izvrše inspekcije spremnika i cjevovoda.

MFL je široko usvojena nedestruktivna metoda za otkrivanje površinskih i ispodpovršinskih anomalija. MFL djeluje tako da se naftovod koji se kontrolira magnetizira pomoću snažnog magnetskog polja. 

Metoda se zasniva na principu magnetne indukcije, tj. formiranjem magnetskog polja oko vodiča kroz koji prolazi električna struja. Prolaskom magnetskog toka kroz pukotine doći će do koncentracije magnetskih silnica i na površini ispitnog objekta doći će do promjena magnetskog polja. Na mjestu korozije pojavit će se polje curenja. Što je veća korozija, to je veće polje propuštanja.

Pri pojavi korozije ili udubljenja, magnetsko polje “propušta” i analizom se utvrđuje mjesto i težina anomalije. Na mjestima gdje objekt nema oštećenja, silnice magnetskog polja se neće poremetiti. Na mjestu gdje postoji gubitak materijala stijenke cijevi, s unutarnje i vanjske strane, magnetske silnice će izaći izvan cijevi naftovoda. 

Prednosti MFL metode: 

  • Jedna od rijetkih metoda koja se koristi za pregled rebrastih cijevi 
  • Može se koristiti na svim feromagnetskim materijalima
  • Dobra osjetljivost na pitting
  • Isplativ i brz pregled

Kako uspješno održavati cjevovode?

Pouzdan rad cjevovoda zahtijeva redovite preglede njegovog tehničkog stanja kako bi se osiguralo sigurno korištenje kroz duže razdoblje.

Prvi korak u upravljanju stanjem sustava je identifikacija potencijalnih uzroka oštećenja naftovodnog sustava, tj. narušavanja njegovog rada. Cilj upravljanja sustavom je skupiti podatke o radu sustava i njegovom stanju te procijeniti sve moguće rizike narušavanja integriteta sustava i svesti ih na prihvatljivu i najmanju moguću razinu.

Najčešći uzrok oštećenja naftovoda je korozija. Korozija je prirodni proces koji se javlja uslijed propadanja materijala zbog utjecaja okoline (prisutnost vlage, oksidans, itd.). Koroziju je teže kontrolirati i njen rizik nije moguće u potpunosti eliminirati, ali zato je moguće poduzeti preventivne mjere kako bi se spriječio njen nastanak. Neke od preventivnih mjera uključuju inspekcije naftovoda, katodnu zaštitu naftovoda, premazivanje cijevi te njihovo redovito čišćenje. 

Glavni izazovi s kojima se susreću operateri cjevovodnih sustava je sveobuhvatno rukovođenje integritetom cjevovoda. Tehnologija i uređaji kojima se vrši kontrola stanja naftovoda iznimno su skupi. Upravo zato postoje tvrtke specijalizirane samo za kontrolu cjevovodnih sustava, koje nude jedinstvena i moderna rješenja za plinsku i naftnu industriju.

Jedno od takvih rješenja je AYMO, najmoderniji softver za upravljanje integritetom cjevovoda (eng. pipeline integrity management system). AYMO sustav za rukovođenje integritetom cjevovoda pruža sveobuhvatni i integrirani okvir normi i pravila za efektivno rukovođenje cjevovodnom mrežom integriranih u softver i automatizaciju.

Koju god metodu odabrali, redovita unutarnja kontrola naftovoda ključna je za otkrivanje oštećenja na naftovodu kako bi se izbjegla puknuća naftovoda, ogromni troškovi i potencijalne ekološke katastrofe. Stoga je važno povećati točnosti podataka dobivenih kontrolom cjevovoda i učinkovitost antikorozivne zaštite, kako bi se olakšalo očuvanje integriteta naftovodnog sustava. Imate li pitanja vezana za kontrolu, nadzor, analizu i procjenu rizika cjevovoda? Za više informacija o uslugama koje nudimo, obratite nam se s povjerenjem.

Skip to content